DİLEKÇE NASIL YAZILIR?



Kağıdın en üst kısmından 5 cm kadar aşağıya ve orta kısıma “T.C” sembolü eklenir. Bir alt satıra ise kurumun yasal adı büyük harfle eklenir. Üçüncü alt satırda ise birim adı yazılır.

 1. Konuyla hangi kurum ilgiliyse ona hitben yazılmalıdır.
  ör: X Kurumu Genel Müdürlüğüne gb.
 2.  Yer ve Tarih Kavramları eklenmelidir.
 3. Çizgisiz beyaz kağıda yazılmalı ve kağıdın tek tarafı kullanılmalıdır.İhtiyaç görülmesi halinde ikinci bir kağıt kullanılmalıdır.
 4. Kullanılan üslubun ciddi,saygılı ve resmi olmasına dikkat edilmelidir.
 5. Şayet varsa konuyla ilgili tanık, belge vb. belirtilmesi gereken hususlar açıklan malıdır.
 6. Düzgün bir Türkçeyle,sade bir anlatımla ve imla kurallarına uygun bir şekilde yazılmalıdır.
 7. Dilekçemize eklenecek belgeler varsa “EKLER” başlığı altında dilekçenin alt kısmına dilekçeye ait ekler yazılmalıdır.
 8. Dilekçe bilgilendirmek amacı taşıyorsa ilgili üst makama hitaben ………. gereğini bilgilerinize arz ederim, ………. gereğini saygılarımla arz ederim şeklinde bitirmek doğru olacaktır.
 9. Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği  unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler.
 10. Üst makamdan birine yazıyorsanız “Gereğini arz ederim.”, alt makamdan birine yazıyorsanız “Gereğini rica ederim.” şeklinde saygı sözünüzü belirtebilirsiniz.
 11. Adınız Soyadınız ve İmzanız

  Saygı sözünüzden hemen sonra sağ tarafa Adınızı ve Soyadınızı yazdıktan sonra imzanızı atınız.

 12. Adres

  Karşı tarafın size ulaşabilmesi için adres bırakmalısınız. Adınız, Soyadınız ve imzanızın bulunduğu yerin sol karşısına adresinizi yazınız.

 13. Ek Dosya

  Dilekçeyle birlikte ek belgelerde vermeniz gerekiyorsa sol alt köşeye 1-, 2-, 3- diye sıralayarak belgelerin isimlerini yazarak dilekçede belirtebilirsiniz.

 14. Sıkça Sorulanlar:

   

  Dilekçede ad soyad, imza nerede olur?

  Saygı sözünün bir alt satının sağ tarafında yer alır.

  Not: Alt makam üst makama ARZ eder Üst makam alt makam rica eder.
  Makamlar arası eşitlik sözkonusu ise Arz da edilir ricada
  ı)Dilekçede yazının yazıldığı makam, tarih, sade ve net konu metni, imza,dilekçeyi yazanın adı,dilekçeyi yazanın adresi tel vs. ve imzası olmalıdır.

  ÖĞRENCİ SINAV NOTU TEKRAR İNCELEME DİLEKÇE ÖRNEĞİ

  ………. ÜNİVERSİTESİ
  ……………….FAKÜLTESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

  Yüksekokulunuz ………………..…….Bölümü………………..…….numaralı öğrencisiyim. ……..……tarihinde ….……….sınavı yapılan ………. kodlu ……………. derse ait sınav kağıdımın gözden geçirilerek sınav notunda maddi hata bulunup bulunmadığının tespiti için gereğini arz ederim.

  ../../20 İmza

  Adı-Soyadı

  ADRES:

  TEL:

Benzer yazılar